Mesafeli Satış Sözleşmesi

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

Madde 1: Taraflar

SATICI BİLGİLERİ

Unvanı :  

BGS SAÇ BAKIM VE TİC LTD.ŞTİ

(Bundan böyle kısaca ‘’SATICI’’ veya “BGS ” olarak anılacaktır)

Adres : Bağdat Caddesi Suadiye Mah.Suadiye Apt. No:449  D:6 Kadıköy İSTANBUL
Telefon : +90 (216)372 03 15
GSM : +90 (543)372 03 14
E-posta : [email protected]
MERSİS No : 168052747700018

 

ALICI BİLGİLERİ

https://trichotherapysac.com E-mağaza internet sitesi’ne üye olarak veya üye olmadan giriş yapan; web sitesinde bulunan ilgili yönlendirme alanlarına adını, soyadını, T.C. Kimlik no veya VKN numarasını, adresini, telefon ve e-posta adresini yazarak sipariş veren internet kullanıcıları, bundan böyle kısaca “ALICI” olarak anılacaktır.

İşbu Sözleşme’de ALICI ve Bgs birlikte kısaca “Taraflar” olarak anılacaktır.

 

Madde 2: Konu:

İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi’nin (Bundan böyle kısaca “Sözleşme” olarak anılacaktır) konusu, ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak ALICI’nın, BGS’ye ait.  www. trichotherapysac.com isimli  internet sitesi üzerinden  ve telefon da dahil her türlü yazılı, görsel ve elektronik araçlar vasıtasıyla işbu Sözleşme’de nitelikleri ve satış bedeli belirtilen ürün/ürünlerin ALICI tarafından elektronik ortamda sipariş edilmek sureti ile satışı, satış bedelinin ödenmesi, ile   6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince Taraflar’ın diğer hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesi ve  Sözleşme’den kaynaklanan uyuşmazlıkların çözüm yollarının gösterilmesinden ibarettir.

 

Madde 3: Satışa Konu Ürünler:

Sözleşme’ye konu ürün/ürünlerin adı, kodu, miktarı, satış bedeli gibi bilgiler sipariş aşamasında internet sitesinde aşağıdaki şekilde listelenecek ve ALICI’ya siparişi sonrasında e-posta ile gönderilecektir.

Ürün Açıklaması* Adet KDV Dahil Fiyatı Ara Toplam
Gönderim ücreti
Ödeme Şekli
Toplam (KDV Dahil)
Teslimat adresi
Teslim Edilecek Kişi
Fatura Adresi

 

Madde 4: Ödeme

 • ALICI tarafından Sözleşme kapsamında sipariş edilen ürün/ürünlerin Sözleşme ile belirlenen KDV dâhil satış bedeli ve nakliye bedeli, Sözleşme ile belirlenen ödeme şekil ve koşullarına uygun olarak ödenecektir.

 

 • ALICI, elektronik ortamda sipariş ettiği ürün/ürünlerin bedelini kredi kartı ya da banka havalesi yoluyla ödeyecektir. Sözleşme kapsamında verilen siparişler, ürün/ürünlerin bedelinin kredi kartından banka provizyonu alınarak bloke edildiğinin ya da toplam bedelin BGS’ye  ait banka hesabına havale edildiğinin bilgisinin teyit edilmesini müteakip BGS  tarafından işleme alınacaktır. Satış işleminin gerçekleştirilmesi ilgili ürün/ürünlerin stokta olmasına bağlıdır.

 

 • Bankaların ödeme esnasında havale masrafı veya sair isimler altında yapacakları kesintilerden BGS sorumlu değildir. Bu çerçevede ALICI, vadeli alımlarda faiz oranı, havale masrafı, temerrüt faizi hükümleri ve benzeri bilgileri anlaşmalı olduğu banka ile teyit edeceğini ve söz konusu hükümlerin banka ile aralarında akdedilmiş olan sözleşme esaslarına göre belirleneceğini, BGS’nin söz konusu kesintilerle bir ilgisinin olmadığını ve BGS’ye karşı bu konuda herhangi bir hak ve alacak talebinde bulunamayacağını kabul ve taahhüt eder.

 

 • ALICI’nın kullanıcısı olduğu ve ödemede bulunduğu kredi kartının çeşitli taksitle ödeme seçenekleri sunması, ilgili bankanın inisiyatifinde olup BGS’nin bu konuda herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

 

 • ALICI, kredi kartı ile yaptığı ödemelerde cayma hakkını kullanması halinde, iadenin nakit olarak yapılmayacağını peşinen kabul eder. Kredi kartına yapılan iade, bankaların mevcut iade prosedürleri çerçevesinde yapılır. Bu çerçevede taksitle ödeme söz konusu olduğu hallerde de iade bankaların mevcut prosedürleri çerçevesinde yapılır. BGS’ nin ALICI’nın kredi kartının iptal edilmiş/değiştirilmiş ve/veya herhangi bir sebeple işlemez halde olması nedenleriyle iade yapamaması durumunda ALICI, iadenin yapılamaması durumunun anlaşıldığı tarihten itibaren derhal ve her halükarda en geç 30 (Otuz) gün içinde ilgili bankadan alınan durumu tevsik edici belgeler ile birlikte BGS’ye yazılı olarak başvurarak iadeye konu tutarı teslim almakla yükümlüdür. ALICI böyle bir durumda BGS’den  her ne nam altında olursa olsun gecikme zararı, faiz ve benzeri bir talepte bulunamaz.

 

 • Kargo ücreti, ürün/ürünlerin bedeline dâhil olmayıp, ALICI’nın ödeyeceği ürün/ürünlerin satış bedeline eklenecek ve ALICI tarafından ürün/ürünlerin bedeli, kargo ücreti ile birlikte ödenecektir.

 

 

Madde 5: Teslimat

 • ALICI tarafından elektronik ortamda siparişi verilen ürün/ürünler, BGS’ nin anlaşmalı olduğu nakliye şirketi aracılığıyla 30 (Otuz) günlük yasal süreyi aşmayacak şekilde, ALICI veya ALICI tarafından bildirilen adreste bulunan kişilere teslim edilir. ALICI, teslim anında bildirdiği adreste bulunmaması halinde, ürün/ürünlerin bu adreste bulunan ürünü teslim almaya ehil olan kişilere imza karşılığı teslim edilmesi ile teslimatın geçerli olarak yapılmış olacağını peşinen kabul eder. Ürün/ürünlerin sipariş tarihinden itibaren 30 (otuz) günlük sürenin hitamında teslim edilmemiş olması halinde ALICI, sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir.

 

 • ALICI tarafından ödenen ürün/ürünlerin bedeli ve kargo ücreti karşılığında BGS tarafından ALICI ve/veya ALICI tarafından belirtilen gerçek veya tüzel kişi adına düzenlenecek olan fatura, BGS tarafından ALICI’nın Sözleşme’de belirttiği teslimat adresine ürün/ürünler ile birlikte veya bilahare gönderilecektir. ALICI, herhangi bir adres değişikliği olması halinde bu hususu yazılı olarak BGS’ye bildirmekle yükümlüdür. ALICI, BGS’ye yapmış olduğu her türlü bildirimin doğru ve gerçeğe uygun olacağını, yanlış bilgilendirmeden veya bilgilendirmemekten kaynaklanan zararların kendisine ait olacağını peşinen kabul eder.

 

 • ALICI, işbu Sözleşme kapsamında bildirdiği fatura ve teslimat adreslerinin eksiksiz ve doğru olduğunu kabul ve beyan eder. ALICI tarafından bildirilen adreste hata ve/veya eksiklik bulunması, teslim anında ALICI’nın bildirdiği adreste bulunmaması ve söz konusu adreste ürün/ürünleri teslim alabilecek bir kişinin bulunmaması veya söz konusu adreste bulunan kişilerin ürün/ürünleri teslim almaktan imtina etmesi ve benzeri durumlarda BGS, teslim yükümlülüğünü zamanında, tam ve eksiksiz yerine getirmiş kabul edilecek olup, teslimatın hiç veya gereği gibi yapılmamasından ötürü BGS’nin herhangi bir sorumluluğu söz konusu olmayacaktır. Teslimatın yukarıda belirtildiği şekilde gerçekleşememesi halinde ALICI, kargo ücreti kendisi tarafından ödenmek üzere tekrar teslimat talep etme hakkına sahiptir.

 

 • ALICI’nın, ürün/ürünleri BGS’nin kusuru olmaksızın nakliye şirketinin neden olduğu bir gecikme veya bir başka sebeple işbu Sözleşme ile belirtilen süreler geçtikten sonra teslim alması halinde, ALICI, BGS’den herhangi bir hak, alacak veya tazminat talebinde bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder.

 

 • Sözleşme konusu ürün/ürünlerin sağlam, eksiksiz, belirtilen niteliklere uygun ve mevzuatın gerektirdiği şekilde teslim edilmesinden BGS ALICI ve/veya teslim alan kişi, teslimat sırasında ürün/ürünlerin sağlam, eksiksiz, belirtilen niteliklere uygun ve mevzuatın gerektirdiği şekilde teslim edilip edilmediğini kontrol etmekle yükümlüdür. Teslimat sırasında hasarlı olduğu belirlenen ürün/ürünler hakkında nakliye şirketi yetkilisi ile birlikte tutanak tutulması gerekmektedir. Tutanak tutulmasını müteakip ALICI, 3 (Üç) iş günü içerisinde teslim edilen ürün/ürünlerin ayıplı olduğunu ilgili mevzuatta kabul gören yöntemler dâhilinde yazılı olarak BGS’ ye bildirmekle yükümlüdür.

 

 • Ürün/ürünlerin ayıplı olduğu teslimat anında farkedilmesi durumunda, ürün/ürünler sevkiyatın yapıldığı şekilde BGS tarafından iade alınıp, işbu tarihi takip eden 14 (ondört) gün içerisinde ek bir kargo ücreti ALICI’dan talep edilmeksizin yenisi ile değiştirilir.

 

 • Ürün/ürünlerin ayıplı olduğu teslimat anından sonra farkedilmesi durumunda ise, ALICI, BGS’ye ilgili mevzuatta kabul gören yöntemler dâhilinde yazılı olarak ihbarda bulunur. İşbu ihbarı müteakip, ürün/ürünlerin BGS tarafından alınacak olan iade tarihi ALICI’ya bildirilecek olup, iade alınan ürün/ürünler BGS tarafından değerlendirilecektir. Ürün/ürünlerin ayıplı olduğu kanaatine varıldığı takdirde, ihbara konu olan ürün/ürünler, BGS tarafından iade alındığı tarihi takip eden 14 (ondört) gün içerisinde ek bir kargo ücreti talep edilmeksizin yenisi ile değiştirilecektir. BGS tarafından söz konusu ürün/ürünlerde kendisine atfedilecek herhangi bir ayıp tespit edilmemesi halinde ürün/ürünler ALICI’ya iade edilecektir.

 

 • Sözleşme konusu ürün/ürünlerin teslimatı için Sözleşme’nin elektronik ortamda onaylanmış olması ve satış bedelinin ALICI’nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün/ürünlerin bedeli ödenmez veya ödeme aracı banka nezdinde iptal edilir ise ALICI, BGS’nin , ürün/ürünleri teslim yükümlülüğünden herhangi bir sorumluluğu doğmaksızın imtina etme hakkına sahip olduğunu kabul eder.

 

Madde 6: CAYMA HAKKI

 • ALICI, Sözleşme konusu ürün/ürünlerin kendisine veya bildirdiği adreste bulunan kişiye tesliminden itibaren 14 (Ondört) gün içerisinde ilgili mevzuat uyarınca kendisine tanınan cayma hakkını kullanabilir. ALICI’nın cayma hakkını kullanabilmesi için bu süre içerisinde BGS’ye ilgili mevzuatta kabul gören yöntemler dâhilinde yazılı olarak bildirimde bulunması, ürün/ürünlerin 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ile belirlenen cayma hakkının kullanılamayacağı ürünlerden olmaması, ürünün yeniden satışa sunulmasını engelleyecek bir hasara uğramamış olması,ürünün kendisinin, ambalajının ve kutusunun zarar görmemiş ve ürüne ait etiket ve ürünün üzerinde bulunan koruma bantlarının çıkarılmamış olması şarttır.

 

 • ALICI, cayma hakkını, ürünlerin kendisine teslimini takip eden 14 (Ondört) günlük süre içerisinde ilgili mevzuatta kabul gören yöntemler dâhilinde yazılı olarak BGS’ye bildirimde bulunmak suretiyle kullanması durumunda, BGS, ürün/ürünleri, ürün/ürünlere ait ambalajı, kutusu ve varsa standart aksesuarları ve teslimat tutanağı örneği ve fatura aslı ile birlikte tüm kargo ücreti BGS tarafından karşılanmak kaydıyla teslim almakla yükümlüdür. ALICI iade edilmek istenen ürün/ürünleri, iade edilmek istenen ürün/ürünlerin faturası tüzel kişi adına düzenlenmiş ise, geri iade ederken tüzel kişinin düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası tüzel kişiler adına düzenlenen sipariş iadeleri, iade faturası kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır. Cayma hakkı kullanılarak iade edilen ürün/ürünlerde ALICI’nın kusuru ile değer azalması meydana gelmiş ise ALICI ürün/ürünlerin bedelinde meydana gelen değer azalmasını tazmin etmekle yükümlüdür.

 

 • Cayma hakkının kullanılması halinde, ürün/ürünlerin bedeli, yukarıda 6.2. maddede belirtilen belgelerin ve ürün/ürünlerin BGS tarafından teslim alındığı tarihten itibaren 14 (Ondört) gün içerisinde ALICI’ya iade edilir. Satış bedelinin ALICI’ya iadesi ile ilgili olarak işbu Sözleşme’nin 4.5. maddesi uygulanır.

 

Madde 7 GENEL HÜKÜMLER

 • ALICI, elektronik ortamda Sözleşme konusu ürün/ürünlerin temel nitelikleri, KDV dâhil satış fiyatları, ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri; cayma hakkı ve nasıl kullanılacağı, ALICI tarafından karşılanacak ilave bir maliyet varsa bunun bedeli, Sözleşme konusu ürün/ürünlerin teslim ve ifa süreleri, ALICI’nın talep ve şikâyetlerini iletebileceği BGS’nin açık adres – telefon ve diğer erişim bilgilerini, şikâyet ve itirazlar konusunda başvuruların Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenen parasal sınırlar dâhilinde ALICI’nın mal veya hizmeti satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapılabileceğini okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul ve beyan eder.

 

 • ALICI, 18 (onsekiz) yaşından küçük kişilerin internet sitesinden, çocuklara yönelik ürün/ürünlerin satışa sunulması durumunda dahi, alışveriş yapamayacağını, bu kurala aykırı olarak ürün sipariş edilmesi nedeniyle üçüncü kişilerin uğradığı zararlardan BGS’nin hiçbir şekilde sorumlu olmayacağını kabul ve beyan eder. BGS, işbu maddeye aykırı davranıldığını tespit etmesi halinde verilen siparişi iptal ederek, Sözleşme’yi feshetme hakkına sahiptir.

 

 • BGS, ALICI’nın vermiş olduğu bilgilerin gerçekle örtüşmediğini tespit etmesi halinde, siparişi dondurma ya da feshetme hakkını saklı tutar. Böyle bir durumda BGS, ALICI’nın vermiş olduğu telefon, e-posta veya teslimat adresinden ALICI’ya ulaşamadığı takdirde siparişin işleme alınmasını 7 (Yedi) gün süreyle dondurur. ALICI’nın bu süre zarfında BGS ile konuyla ilgili olarak iletişime geçmesi beklenir. Bu süre içerisinde ALICI, BGS ile irtibata geçmez ise, sipariş iptal edilir. Siparişin iptal edilmesi halinde, varsa ALICI tarafından yapılan ödemeler ALICI’ya 14 (Ondört) gün içerisinde iade edilir. Kredi kartı ile yapılan ödemelerde ise iade, işbu Sözleşme’nin 4.5. maddesi kapsamındaki hükümler dairesinde yapılacaktır.

 

 • BGS’nin iade işlemini yukarıdaki süre dâhilinde gerçekleştirmesi yeterli olup, ödemenin banka tarafından ALICI’ya yansıtılma sürecinde yaşanabilecek gecikmeler dahil ve fakat bununla sınırlı olmaksızın BGS’den kaynaklanmayan nedenlerden ötürü yaşanabilecek gecikmelerden BGS sorumlu tutulamaz.

 

 • Sözleşme’nin imzalandığı tarihte var olmayan ve öngörülemeyen, Taraflar’ın kontrolleri dışında gelişen, ortaya çıkmasıyla Taraflar’dan birinin ya da her ikisinin de Sözleşme ile yüklendikleri borç ve sorumluluklarını kısmen ya da tamamen yerine getirmelerini ya da bunları zamanında yerine getirmelerini imkânsızlaştıran haller, mücbir sebep olarak nitelendirilecektir. BGS, mücbir sebepler (tabii afetler, yangın, patlamalar, iç savaşlar, savaşlar, ayaklanmalar, halk hareketleri, seferberlik ilanı, grev, lokavt ve salgın hastalıklar, internet sisteminden veya internet hizmetleri veren servis sağlayıcılarından kaynaklanan problemler, yetkili mercilerin eylem ve işlemleri, stokların tükenmesi, ticari imkânsızlıklar veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın yukarıdaki anlatımın kapsamına giren her türlü hal) nedeni ile Sözleşme’de yer alan ürün/ürünleri 30 (Otuz) günlük yasal süre içerisinde teslim edemez ise, durumu ALICI’ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI, siparişin iptal edilmesi, Sözleşme konusu ürün/ürünlerin varsa emsali ile değiştirilmesi ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından herhangi birini kullanabilir. ALICI’nın siparişi iptal etmesi halinde, ödediği tutar 14 (Ondört) gün içerisinde BGS tarafından işbu Sözleşme’nin 4.5. maddesinde belirlenen şart ve koşullar dairesinde ALICI’ya iade edilir.

 

 • BGS’den kaynaklanmayan ve BGS’nin bilgisi dışındaki sistemsel hatalarından ötürü elektronik ortamda yer alan satışa konu ürünlerin içeriklerine özellik ve fiyatlarına ilişkin beyanlarda meydana gelebilecek hatalardan BGS sorumlu değildir. Bu gibi sistemsel yanlışlıklardan ötürü ALICI tarafından eksik ödemede bulunulması halinde, ALICI, durumun BGS tarafından tespiti ve kendisine bildirilmesi akabinde eksik kalan tutarı derhal ödeyecektir. ALICI’nın fazla ödeme yaptığının BGS  tarafından tespiti halinde ise, fazla ödenen tutar BGS  tarafından işbu Sözleşme’nin 4.5 maddesinde belirlenen şart ve koşullar dairesinde ALICI’ya iade edilir.

 

 • Sipariş edilen ürün/ürünlerin BGS’nin stoklarında bulunmaması ve belirli bir süre ile de temin edilemeyecek olması halinde sözleşme kurulmamış addedilecek, ALICI bu hususta BGS tarafından derhal bilgilendirilecektir. Sipariş edilen ürün/ürünlerin bedelinin ALICI tarafından ödenmiş olması ihtimalinde, ödenen tutar BGS tarafından işbu Sözleşme’nin 4.5. maddesinde belirlenen şart ve koşullar dairesinde ALICI’ya iade edilecektir.

 

Madde 8 Uygulanacak Hukuk ve Uyuşmazlıkların Çözümü

 • İşbu Sözleşme’nin uygulanması ve yorumlanması ile işbu Sözleşme’den doğacak her türlü uyuşmazlık halinde Türk Hukuku uygulanır.

 

 • ALICI, işbu Sözleşme’nin uygulanmasına ilişkin olarak 6502 sayılı Kanun kapsamına giren uyuşmazlıkların çözümlenmesinde, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri, bu değeri aşan uyuşmazlıkların çözümlenmesinde ise Tüketici Mahkemeleri’ne başvurma hakkına sahiptir. Ayrıca Taraflar işbu Sözleşme’den kaynaklanan her türlü sair uyuşmazlığın çözümlenmesinde İstanbul (Anadolu) Mahkemeleri’nin yetkili olduğunu kabul ederler.

 

Madde 9 Sözleşmenin Sona Ermesi

ALICI’nın Sözleşme’deki beyan, taahhüt ve yükümlülüklerine aykırı hareket etmesi halinde BGS, ALICI’ya 15 (Onbeş) günlük süre vererek ihlalin giderilmesini talep edebilir. Aykırılığın bu süre zarfında giderilmemesi halinde BGS’nin Sözleşme’yi haklı nedenle, tazminatsız, derhal fesih hakkı doğacaktır.

 

Madde 10.Diğer Hükümler

10.1. İşbu Sözleşme kapsamında gerçekleştirilmesi gereken tüm tebligatlar Taraflar’ın yukarıda belirtilen kanuni tebligat adreslerine ilgili mevzuatta kabul gören yöntemler dâhilinde yapılacaktır. Taraflar’ın yukarıda belirtilen kanuni tebligat adresine yapılacak her tür tebligat, hukuken geçerli bir tebligatın tüm sonuçlarını doğuracaktır.

 

 • . Sözleşme hükümlerinden herhangi birisinin, kısmen veya tamamen hukuken geçersiz veya icra kabiliyetinin olmaması Sözleşme’nin diğer hükümlerinin geçerliliğini ve yürürlüğünü etkilemez.

 

 • . Her türlü damga vergisi, harç ve giderler, mevcut veya ileride yasalarla öngörülecek tüm vergi ve harçlar ALICI’ya aittir.

 

Madde 11: Sözleşmenin Yürürlüğü

ALICI, Sözleşme’nin tüm maddelerini okuyup, tetkik ve teyit etmiştir. İşbu Sözleşme, 11 (Oniki) maddeden ibaret olup, Taraflarca okunarak, 15/01/2021 tarihinde ALICI tarafından elektronik ortamda onaylanmak suretiyle akdedilmiş ve yürürlüğe girmiştir.