Teslimat ve İade Şartları

1.GENEL ŞARTLAR

İşbu belge, BGS SAÇ BAKIM VE TİC LTD.ŞTİ.‘nin  https://trichotherapysac.com/ ) web sitesini kullanırken TRICHOTHERAPYSAC ile aranızdaki ilişkiyi yöneten hükümler ve sitenin kullanımına ve site üzerinden gerçekleştirilecek online alışverişlerde uyulması gereken kuralları ve uygulamaları içerir.

Bu İnternet Sitesi’nde sunulan hizmetlerden belirli bir bedel ödeyerek ya da bedelsiz olarak yararlananlar veya herhangi bir şekilde TRICHOTHERAPYSAC’a  erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi aşağıdaki kullanım koşullarını kabul etmiş sayılmaktadır. İşbu sözleşme içinde belirtilen koşulları BGS, üyelere herhangi bir ihbarda ve bildirimde bulunmadan dilediği zaman değiştirebilir. BGS tarafından işbu sözleşme hükümlerinde yapılan her değişikliği İnternet Sitesi hizmetlerinden yararlanan ve İnternet Sitesi’ne erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi önceden kabul etmiş sayılmaktadır.

İşbu Kullanım Koşulları 01.01.2021 tarihinde internet sitesi üzerinden yayınlanarak; TRICHOTHERAPYSAC’ı  kullanan her kişi tarafından erişimi mümkün kılınıp yürürlüğe konmuştur. İşbu Şartlar ayrıca, TRICHOTHERAPYSAC hizmetlerinden belli bir bedel ödeyerek veya ödemeden yararlanacak olan kullanıcılarla yapılmış ve/veya yapılacak olan her türlü Üyelik Sözleşmesi’nin de ayrılmaz bir parçasıdır.

 

 1. SUNULACAK HİZMETLER

Üyeler, internet sitesi üzerinden  satışa sunulan ürünlere“E- MAĞAZA” butonuna tıklayarak  ulaşabilir. Sitede satışa sunulan fiyatlar aksi BGS  tarafından belirtilmediği sürece, Türk Lirası üzerinden ve KDV dâhil olarak belirlenmiştir. Kargo ve her türlü taşıma masrafları, fiyatlara dâhil olmayıp, faturalandırılacak toplam tutara ilave edilecektir.

Üyeler, sipariş alınma süreci ile ilgili olarak site üzerinden verilecek talimatlar uyarınca yönlendirilecektir. Sipariş verildiğinde, BGS  tarafından siparişin alındığını teyit eden bir onay maili tarafınıza gönderilecektir. BGS ya da üyeden kaynaklanan sebepler haricinde Sipariş onayı ve sözleşmenin kurulması halinde, BGS  tarafından sipariş edilen ürünlerin gönderimi ile gerçekleşecektir.

BGS tarafından verilen hizmetler yukarıdaki maddelerde belirtilenlerle sınırlı değildir. Yukarıda sayılan hizmetler BGS tarafından sunulan temel hizmetler olup bu hizmetlere yeni hizmetlerin eklenmesi, yukarıda belirtilen hizmetlerin kapsam ve sunulma koşullarının değiştirilmesi tamamen BGS’nin yetkisi dâhilindedir. BGS bu yetkisini herhangi bir bildirimde bulunmadan tek taraflı olarak dilediği biçimde kullanabilir.

 1. FİYATLAR

Sitede satışa sunulan ürün fiyatları ile BGS tarafından verilecek hizmetler, aksi BGS  tarafından belirtilmediği sürece, Türk Lirası üzerinden ve KDV dâhil olarak belirlenmiştir. Kargo ve her türlü taşıma masrafları, fiyatlara dâhil olmayıp, faturalandırılacak toplam tutara ilave edilecektir.

BGS, fiyatlarda tek taraflı olarak değişiklik yapma hakkını saklı tutmaktadır. Ürün fiyatlarında vaki herhangi bir değişiklik sitede yayınlandığı tarihten itibaren geçerlilik kazanacaktır.

Sitede mevcut olan tüm bilgiler, ürünlere ilişkin açıklamalar ve fiyatlarda hatalar meydana gelebilir. Sipariş edilen herhangi bir ürünün fiyatına ilişkin bir hata yapıldığı tespit edildiği takdirde, bu durumdan en kısa sürede haberdar edilerek tarafınıza siparişi doğru fiyat üzerinden yeniden onaylama veya siparişi iptal etme seçenekleri sunulacaktır. Tarafınıza ulaşılamaması durumunda söz konusu sipariş iptal edilmiş addedilecek ve bu şekilde işleme alınacaktır. Sipariş iptal edildiği takdirde ve ürün ve/veya ürünlerin ücreti ödemişse, ödenen ücretin tamamı tarafınıza iade edilecektir.

 1. SÖZLEŞMENİN KURULMASI

TRICHOTHERAPYSAC  üzerinden BGS’ye  iletilen siparişler aşağıdaki işlem sırası uyarınca işleme alınacak ve hüküm doğuracaktır.

Site üzerinden satın alınmak istenen ürünün siparişi, sipariş onay butonuna tıklanmak suretiyle verilir. Site kullanıcıları, sipariş alınma süreci ile ilgili olarak site üzerinden verilecek talimatlar uyarınca yönlendirilecektir Sipariş verildiğinde, BGS  tarafından siparişin alındığını teyit eden bir onay maili tarafınıza gönderilecektir.

Aşağıda belirtilen hükümler çerçevesince BGS tarafından siparişin kabul edilmediğinin tarafınıza bildirildiği veya tarafınızca siparişin iptal ettiği durumlar saklı kalmak kaydıyla sipariş onayı ve sözleşmenin kurulması, BGS  tarafından sipariş edilen ürünlerin gönderimi ile gerçekleşecektir.

Aşağıda sayılan hallerde sipariş kabul edilmeyecektir.

 • Sipariş edilen ürünün stoklarda mevcut olmaması;
 • Siparişe ilişkin ödeme onayının alınmaması;
 • Fiyat veya ürünlerde hatalı tanımlama yapılması;
 • İşbu belgede yer alan hüküm ve şartlara ve sair kriterlere uygunsuzluk;
 • Sözleşmenin iptali.

5. CAYMA HAKKI  VE İADELER

Cayma hakkı, sipariş verilen ürünlerin tesliminden itibaren 14 (OnDört) gün içerisinde ilgili mevzuat uyarınca kullanılabilir. Cayma hakkının kullanabilmesi için ürünün kendisinin, ambalajının ve kutusunun zarar görmemiş ve ürüne ait etiket ve ürünün üzerinde bulunan koruma bantlarının çıkarılmamış olması şarttır.

Cayma hakkının kullanılması halinde, ürün bedeli, ürünün BGS  tarafından teslim alındığı tarihten itibaren 14 (OnDört) gün içerisinde mevcut banka prosedürleri çerçevesinde Alıcı’ya iade edilir.

6. ÖDEME

Ödemeler elektronik ortamda  kredi kartı ve banka (Debit) kartı yoluyla gerçekleştirilecektir. Nakit, hediye çeki ve kuponlar ile ödeme yapılamaz. Site üzerinden sipariş vermekle, siparişte belirtilen ödeme bilgilerinin geçerliliğini doğruluğunu peşinen kabul etmektesiniz.

 1. KULLANIM KOŞULLARINDA DEĞİŞİKLİKLER

BGS, tamamen kendi takdirine bağlı olarak işbu Kullanım Koşullarını herhangi bir zamanda İnternet Sitesi’nde ilan ederek değiştirebilir. İşbu Kullanım Koşullarının değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacaktır.

 1. MÜCBİR SEBEPLER

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, BGS, işbu Kullanım Koşulları, gizlilik politikası ve Üyelik Sözleşmelerinden herhangi birini geç ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, BGS’ye herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğurmaz. Mücbir sebep terimi, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve BGS’nin gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği olaylar olarak yorumlanacaktır. Bunun yanında sınırlı olmamak koşuluyla, tabii afetler, yangın, patlamalar, iç savaşlar, savaşlar, ayaklanmalar, halk hareketleri, seferberlik ilanı, grev, lokavt ve salgın hastalıklar, internet sisteminden veya internet hizmetleri veren servis sağlayıcılarından kaynaklanan problemler, yetkili mercilerin eylem ve işlemleri, stokların tükenmesi, ticari imkânsızlıklar veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar mücbir sebep olaylarına dâhildir.

9. KİŞİSEL VERİLERİN KULLANIMI

BGS  tarafından toplanan kişisel veriler ancak aşağıdaki amaçlar doğrultusunda kullanılır.

 • Kullanıcılarca talep edilen ürünlerin, hizmetlerin ve bilgilerin tedariki;
 • Üye ya da kullanıcı tarafından gerekli onayın verilmiş olması şartıyla kullanıcılara ilgi alanlarına girebilecek ürün ve hizmetlere ilişkin bildirimlerin gönderilmesi, yeniliklerden haberdar etmek, özel teklifler, BGS tarafından sunulan yeni ürün ve hizmetlere ilişkin bilgi gönderimi;
 • Sitenin içeriğinin ve kullanımının geliştirilmesi;
 • Sitenin güncel ve kullanıcı ihtiyaçlarını her daim karşılayabilir nitelikte olması ve bu yönde sair çalışmalar;
 • Üye ya da kullanıcıları ilgilendirebileceğini düşündüğümüz içeriklerin oluşturulması ve yayınlanması;
 • Anket formlarının doldurulması ve tekliflerin doldurulması amacıyla üyelerle iletişime geçilmesi

Kişisel olarak tanımlanabilir bilgilerin BGS veri tabanında depolanacağını böylelikle ürünlerimiz veya özel teklifler hakkında  üyelerle irtibat kurabileceğini bildirmek isteriz.

Bilgiler, titizlikle seçilmiş BGS  personeli tarafından değerlendirilecek ve kullanılacaktır. Yukarıdaki hükümler uyarınca öngörülen haller dışında, bu bilgiler sizin muvafakatiniz alınmadığı sürece herhangi bir üçüncü kişiyle paylaşılmayacaktır. Bilgiler, internet sitesine yer alan bazı hizmetlerin üçüncü kişilerce tedariki halinde, bu hizmet tedarikinin devamı için gerekli olduğu ölçüde ve bunla sınırlı olarak bu üçüncü kişilerle paylaşılacak, anılan amaçlar dışında hiç bir suretle kullanılmayacak ve kullandırılmayacaktır.

BGS, yürürlükteki mevzuat ve mahkemelerin bağlayıcı ve uygulanabilir kararları uyarınca, resmi makamlarca talep edilmesi halinde, veyahut BGS  şirketinin, çalışanlarının ve ürün ve hizmet kullanıcılarının hakları ve kişisel güvenliğinin korunması adına, kayıtlarında mevcut kişisel verileri açıklamak mecburiyetinde kalabilir.

BGS  tarafından kişisel bilgiler muvafakatiniz alınmadığı takdirde üçüncü kişilere satılmamakta, kiralanmamakta ve bu bilgilerin ticareti yapılmamaktadır.

10. KİŞİSEL OLMAYAN VERİLERİN KULLANIMI

Kişisel olmayan veriler aşağıdaki amaçlar doğrultusunda kullanılabilir.

 • Pazarlama stratejisinin analiz edilmesi ve geliştirilmesi,
 • Bize nasıl ulaştığınızın tespit edilmesi,
 • Kullanıcı verileri kapsamında site içeriğinin geliştirilmesi.

BGS  kişisel olmayan verileri üçüncü kişiler ile paylaşmaya yetkilidir.

11. ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE AİT SİTELERİN KULLANIMI

BGS  kendi kontrolünde olmayan ve işletimi üçüncü kişiler tarafından yapılan sitelere link bağlantıları sağlayabilir. Bu sitede verilen bir link üzerinden bir üçüncü kişi sitesine erişim yapıldığında risk tamamen size aittir. Bir üçüncü kişiye ait sitede kurulan link bağlantısında karşılaşılabilecek her türlü virüs veya başka zararlı elementten BGS sorumlu değildir. BGS link bağlantısı yapılan siteleri ya da söz konusu site içeriğiyle ve gizlilik politikasıyla ilgili herhangi bir yükümlülük ya da sorumluluk taşımadığı gibi, garanti de vermemektedir

12. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ

İşbu Kullanım Koşulları’nın uygulanmasında ve yorumlanmasında Türk Hukuku uygulanacaktır. Taraflar 6502 sayılı Kanun kapsamına giren uyuşmazlıkların çözümlenmesinde, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri, bu değeri aşan uyuşmazlıkların çözümlenmesinde ise Tüketici Mahkemeleri’ne başvurma hakkına sahiptir. İşbu sözleşmeden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde İstanbul Anadolu Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

13. YÜRÜRLÜK VE KABUL

İşbu şartlar, BGS  tarafından İnternet Sitesi içeresinde ilan edildiği tarihte yürürlük kazanır. Kullanıcı ve Üyeler, işbu sözleşme hükümlerini https://trichotherapysac.com internet sitesini kullanmakla kabul etmiş olmaktadırlar. BGS, dilediği zaman iş bu sözleşme hükümlerinde değişikliğe gidebilir. Değişiklikler İnternet Sitesi’nde yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.