İnternet Sitesi Kullanım Koşulları ve Hükümleri

1. Taraflar, Konu ve Kapsam

1.1 https://trichotherapysac.com internet sitesini (Bundan böyle  TRICHOTHERAPYSAC olarak anılacaktır) kullanmak için lütfen aşağıda yazılı koşulları okuyunuz. Bu koşulları kabul etmediğiniz takdirde TRICHOTHERAPYSAC’ı kullanmaktan vazgeçiniz. TRICHOTHERAPYSAÇ bu internet sitesinde yer alan veya alacak olan bilgileri, formları, içeriği ve TRICHOTHERAPYSAC kullanım koşullarını dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.

1.2 Bu internet sitesinin sahibi BGS SAÇ BAKIM VE TİC LTD.ŞTİ   (BGS) olup,    işbu şirket İstanbul Ticaret Sicili’ne  937593  sicil numarası  168052747700018 Mersis Numarası ile kayıtlı ve Türk kanunlarına göre usulüne uygun olarak kurulmuş bir limited şirkettir.  İşbu internet sitesinde sunulan ve işbu sözleşmede belirtilen hizmetler  BGS tarafından sağlanmakta olup, site üzerinde her türlü kullanım ve tasarruf yetkisi BGS’ ye aittir.

1.3 İşbu belge, BGS SAÇ BAKIM VE TİC LTD.ŞTİ ‘nin  https://trichotherapysac.com/ ) web sitesini kullanırken TRICHOTHERAPYSAC ile aranızdaki ilişkiyi yöneten hükümler ve sitenin kullanımına ve site üzerinden gerçekleştirilecek online alışverişlerde uyulması gereken kuralları ve uygulamaları içerir.

1.4. Bu İnternet Sitesi’nde sunulan hizmetlerden belirli bir bedel ödeyerek ya da bedelsiz olarak yararlananlar veya herhangi bir şekilde TRICHOTHERAPYSAC’a  erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi aşağıdaki kullanım koşullarını kabul etmiş sayılmaktadır. İşbu sözleşme içinde belirtilen koşulları BGS, üyelere herhangi bir ihbarda ve bildirimde bulunmadan dilediği zaman değiştirebilir. BGS tarafından işbu sözleşme hükümlerinde yapılan her değişikliği İnternet Sitesi hizmetlerinden yararlanan ve İnternet Sitesi’ne erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi önceden kabul etmiş sayılmaktadır.

1.5 . İşbu Kullanım Koşulları 01.01.2021 tarihinde internet sitesi üzerinden yayınlanarak; TRICHOTHERAPYSAC’ı  kullanan her kişi tarafından erişimi mümkün kılınıp yürürlüğe konmuştur. İşbu Kullanım Koşulları ayrıca, TRICHOTHERAPYSAC hizmetlerinden belli bir bedel ödeyerek veya ödemeden yararlanacak olan kullanıcılarla yapılmış ve/veya yapılacak olan her türlü Üyelik Sözleşmesi’nin de ayrılmaz bir parçasıdır.

2.SUNULACAK HİZMETLER

2.1 BGS, vereceği hizmetlere ilişkin internet sitesi içerisinde yer alan açıklamalar çerçevesinde üyelerine saç bakım ürünleri ve uygulamaları hakkında bilgiler verir.

2.2.Üyeler internet sitesi üzerinden saç bakım uygulamaları ve analizleri için “RANDEVU ALIN” butonuna tıklayarak randevu talebini  BGS’ye iletir. BGS, işlem sırasına göre telefon ya da yazılı olarak (SMS/EMAİL) üyeye geri dönüş sağlayacak ve rezervasyonunu oluşturacaktır.

2.3. Üyeler, internet sitesi üzerinden  satışa sunulan ürünlere“E- MAĞAZA” butonuna tıklayarak  ulaşabilir. Sitede satışa sunulan fiyatlar aksi BGS  tarafından belirtilmediği sürece, Türk Lirası üzerinden ve KDV dâhil olarak belirlenmiştir. Kargo ve her türlü taşıma masrafları, fiyatlara dâhil olmayıp, faturalandırılacak toplam tutara ilave edilecektir.

2.4. Üyeler, sipariş alınma süreci ile ilgili olarak site üzerinden verilecek talimatlar uyarınca yönlendirilecektir. Sipariş verildiğinde, BGS  tarafından siparişin alındığını teyit eden bir onay maili tarafınıza gönderilecektir. BGS ya da üyeden kaynaklanan sebepler haricinde Sipariş onayı ve sözleşmenin kurulması halinde, BGS  tarafından sipariş edilen ürünlerin gönderimi ile gerçekleşecektir.

2.5 BGS tarafından verilen hizmetler yukarıdaki maddelerde belirtilenlerle sınırlı değildir. Yukarıda sayılan hizmetler BGS tarafından sunulan temel hizmetler olup bu hizmetlere yeni hizmetlerin eklenmesi, yukarıda belirtilen hizmetlerin kapsam ve sunulma koşullarının değiştirilmesi tamamen BGS’nin yetkisi dâhilindedir. BGS bu yetkisini herhangi bir bildirimde bulunmadan tek taraflı olarak dilediği biçimde kullanabilir.

3. İnternet Sitesi Kullanımı

3.1.  Kullanıcı veya Üyelerin, İnternet Sitesi dâhilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir.

3.2. İnternet Sitesi Üyeler tarafından BGS tarafından oluşturulan bir veri tabanına yüklenen içeriklerin Kullanıcılar tarafından görüntülenmesi esasıyla çalışmaktadır. BGS, Kullanıcılar tarafından görüntülenen içeriklerin hiçbir koşulda doğruluğunu, güvenliğini ve hukuka uygunluğunu garanti etmemekte; bu içerikler dolayısıyla hiçbir sorumluluk üstlenmemektedir.

3.3.      Kullanıcı,  İnternet Sitesi dâhilinde bulunan her türlü resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veri tabanları, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağı, kopyalamayacağı, dağıtmayacağı, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla BGS  ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

3.4. Kullanıcı ve Üyeler, BGS’ye  kendileri tarafından sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul ve taahhüt etmektedirler. BGS, Kullanıcı ve Üyeler tarafından BGS’ye iletilen ve İnternet Sitesi üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen ve sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırma; bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu değildir.

3.6. BGS, İnternet Sitesi’nde sunulan hizmetleri ve erişilen içerikleri her zaman değiştirebilme hakkını saklı tutmaktadır. BGS, bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve süre vermeden kullanabilir.

3.7. Kullanıcı ve Üyeler BGS’nin talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadırlar. BGS tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin, Kullanıcı ve Üyeler tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen talebin yöneltildiği Kullanıcı veya Üye ’ye aittir.

3.8. BGS, İnternet Sitesi üzerinden Kullanıcı veya Üyeler tarafından kendisine iletilen bilgileri Gizlilik İlkeleri ve Üyelik Sözleşmesi hükümleri doğrultusunda kullanabilir, ifşa edebilir, bu bilgileri işleyebilir, paylaşabilir, bir veri tabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir.

3.9. BGS  sitede mevcut olan bilgilerin doğruluk ve güncelliğini sürekli olarak kontrol etmektedir. Ancak gösterilen çabaya rağmen, site üzerindeki bilgiler fiili değişikliklerin gerisinde kalabilir. Site muhteviyatında yer alan ürün ve bilgiler siteye verildiği anda sunulmakta olup ilgili ürün veya bilginin güncel durumu ile sitede yer alan durumu arasında farklılık olabilir. Sitede yer alan bilgilerin, güncelliği, doğruluğu, şartları ile satışa sunulan ürünlerin performansı, elverişliliği hakkında BGS herhangi bir garanti verilmemekte ve taahhütte bulunulmamaktadır.

3.10. Ürünlerin stok durumları hakkında sitede bilgi verilmektedir. Ancak işbu bilginin güncelliği hakkında BGS  tarafından gösterilen çabaya rağmen, ürünlerin stoklarda mevcut olmaması mümkündür. Bu halde ürünün stoklarda mevcut olacağı zaman tarafınıza yazılı olarak bilgilendirme yapılacaktır.

4.Fiyatlar

Sitede satışa sunulan ürün fiyatları ile BGS tarafından verilecek hizmetler, aksi BGS  tarafından belirtilmediği sürece, Türk Lirası üzerinden ve KDV dâhil olarak belirlenmiştir. Kargo ve her türlü taşıma masrafları, fiyatlara dâhil olmayıp, faturalandırılacak toplam tutara ilave edilecektir.

BGS, fiyatlarda tek taraflı olarak değişiklik yapma hakkını saklı tutmaktadır. Ürün fiyatlarında vaki herhangi bir değişiklik sitede yayınlandığı tarihten itibaren geçerlilik kazanacaktır.

Sitede mevcut olan tüm bilgiler, ürünlere ilişkin açıklamalar ve fiyatlarda hatalar meydana gelebilir. Sipariş edilen herhangi bir ürünün fiyatına ilişkin bir hata yapıldığı tespit edildiği takdirde, bu durumdan en kısa sürede haberdar edilerek tarafınıza siparişi doğru fiyat üzerinden yeniden onaylama veya siparişi iptal etme seçenekleri sunulacaktır. Tarafınıza ulaşılamaması durumunda söz konusu sipariş iptal edilmiş addedilecek ve bu şekilde işleme alınacaktır. Sipariş iptal edildiği takdirde ve ürün ve/veya ürünlerin ücreti ödemişse, ödenen ücretin tamamı tarafınıza iade edilecektir.

5.Sözleşmenin Kurulması

TRICHOTHERAPYSAC  üzerinden BGS’ye  iletilen siparişler aşağıdaki işlem sırası uyarınca işleme alınacak ve hüküm doğuracaktır.

Site üzerinden satın alınmak istenen ürünün siparişi, sipariş onay butonuna tıklanmak suretiyle verilir. Site kullanıcıları, sipariş alınma süreci ile ilgili olarak site üzerinden verilecek talimatlar uyarınca yönlendirilecektir Sipariş verildiğinde, BGS  tarafından siparişin alındığını teyit eden bir onay maili tarafınıza gönderilecektir.

Aşağıda belirtilen hükümler çerçevesince BGS tarafından siparişin kabul edilmediğinin tarafınıza bildirildiği veya tarafınızca siparişin iptal ettiği durumlar saklı kalmak kaydıyla sipariş onayı ve sözleşmenin kurulması, BGS  tarafından sipariş edilen ürünlerin gönderimi ile gerçekleşecektir.

Aşağıda sayılan hallerde sipariş kabul edilmeyecektir.

 • Sipariş edilen ürünün stoklarda mevcut olmaması;
 • Siparişe ilişkin ödeme onayının alınmaması;
 • Fiyat veya ürünlerde hatalı tanımlama yapılması;
 • İşbu belgede yer alan hüküm ve şartlara ve sair kriterlere uygunsuzluk;
 • Sözleşmenin iptali.

6.Cayma Hakkı  ve İadeler

Cayma hakkı, sipariş verilen ürünlerin tesliminden itibaren 14 (OnDört) gün içerisinde ilgili mevzuat uyarınca kullanılabilir. Cayma hakkının kullanabilmesi için ürünün kendisinin, ambalajının ve kutusunun zarar görmemiş ve ürüne ait etiket ve ürünün üzerinde bulunan koruma bantlarının çıkarılmamış olması şarttır.

Cayma hakkının kullanılması halinde, ürün bedeli, ürünün BGS  tarafından teslim alındığı tarihten itibaren 14 (OnDört) gün içerisinde mevcut banka prosedürleri çerçevesinde Alıcı’ya iade edilir.

7.Ödeme

Ödemeler elektronik ortamda  kredi kartı ve banka (Debit) kartı yoluyla gerçekleştirilecektir. Nakit, hediye çeki ve kuponlar ile ödeme yapılamaz. Site üzerinden sipariş vermekle, siparişte belirtilen ödeme bilgilerinin geçerliliğini doğruluğunu peşinen kabul etmektesiniz.

 1. Fikri Mülkiyet Hakları

BGS,  https://trichotherapysac.com internet Sitesi’nin genel görünüm ve dizaynı ile internet sitesinde tüm bilgi, resim, marka, https://trichotherapysac.com alan adı, logo, ikon, demonstratif, yazılı, elektronik, grafik veya makinede okunabilir şekilde sunulan teknik veriler, bilgisayar yazılımları, iş metodu ve iş modeli de dahil tüm materyallerin ve bunlara ilişkin fikri ve sınai mülkiyet haklarının sahibi veya lisans sahibidir ve yasal koruma altındadır. Internet sitesinde veya mobil uygulamada bulunan hiçbir Materyal; önceden izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden, kod ve yazılım da dahil olmak üzere, değiştirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, başka bir lisana çevrilemez, yeniden yayımlanamaz, başka bir bilgisayara yüklenemez, postalanamaz, iletilemez, sunulamaz ya da dağıtılamaz. Internet sitesinin veya mobil uygulamanın bütünü veya bir kısmı başka bir internet sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz. Aksine hareketler hukuki ve cezai sorumluluğu gerektirir. BGS’nin burada açıkça belirtilmeyen diğer tüm hakları saklıdır.

 1. Kullanım Koşullarında Değişiklikler

BGS, tamamen kendi takdirine bağlı olarak işbu Kullanım Koşullarını herhangi bir zamanda İnternet Sitesi’nde ilan ederek değiştirebilir. İşbu Kullanım Koşullarının değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacaktır.

 1. Mücbir Sebepler

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, BGS, işbu Kullanım Koşulları, gizlilik politikası ve Üyelik Sözleşmelerinden herhangi birini geç ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, BGS’ye herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğurmaz. Mücbir sebep terimi, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve BGS’nin gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği olaylar olarak yorumlanacaktır. Bunun yanında sınırlı olmamak koşuluyla, tabii afetler, yangın, patlamalar, iç savaşlar, savaşlar, ayaklanmalar, halk hareketleri, seferberlik ilanı, grev, lokavt ve salgın hastalıklar, internet sisteminden veya internet hizmetleri veren servis sağlayıcılarından kaynaklanan problemler, yetkili mercilerin eylem ve işlemleri, stokların tükenmesi, ticari imkânsızlıklar veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar mücbir sebep olaylarına dâhildir.

11.Kişisel Verilerin Kullanımı

BGS  tarafından toplanan kişisel veriler ancak aşağıdaki amaçlar doğrultusunda kullanılır.

 • Kullanıcılarca talep edilen ürünlerin, hizmetlerin ve bilgilerin tedariki;
 • Üye ya da kullanıcı tarafından gerekli onayın verilmiş olması şartıyla kullanıcılara ilgi alanlarına girebilecek ürün ve hizmetlere ilişkin bildirimlerin gönderilmesi, yeniliklerden haberdar etmek, özel teklifler, BGS tarafından sunulan yeni ürün ve hizmetlere ilişkin bilgi gönderimi;
 • Sitenin içeriğinin ve kullanımının geliştirilmesi;
 • Sitenin güncel ve kullanıcı ihtiyaçlarını her daim karşılayabilir nitelikte olması ve bu yönde sair çalışmalar;
 • Üye ya da kullanıcıları ilgilendirebileceğini düşündüğümüz içeriklerin oluşturulması ve yayınlanması;
 • Anket formlarının doldurulması ve tekliflerin doldurulması amacıyla üyelerle iletişime geçilmesi

Kişisel olarak tanımlanabilir bilgilerin BGS veri tabanında depolanacağını böylelikle ürünlerimiz veya özel teklifler hakkında  üyelerle irtibat kurabileceğini bildirmek isteriz.

Bilgiler, titizlikle seçilmiş BGS  personeli tarafından değerlendirilecek ve kullanılacaktır. Yukarıdaki hükümler uyarınca öngörülen haller dışında, bu bilgiler sizin muvafakatiniz alınmadığı sürece herhangi bir üçüncü kişiyle paylaşılmayacaktır. Bilgiler, internet sitesine yer alan bazı hizmetlerin üçüncü kişilerce tedariki halinde, bu hizmet tedarikinin devamı için gerekli olduğu ölçüde ve bunla sınırlı olarak bu üçüncü kişilerle paylaşılacak, anılan amaçlar dışında hiç bir suretle kullanılmayacak ve kullandırılmayacaktır.

BGS, yürürlükteki mevzuat ve mahkemelerin bağlayıcı ve uygulanabilir kararları uyarınca, resmi makamlarca talep edilmesi halinde, veyahut BGS  şirketinin, çalışanlarının ve ürün ve hizmet kullanıcılarının hakları ve kişisel güvenliğinin korunması adına, kayıtlarında mevcut kişisel verileri açıklamak mecburiyetinde kalabilir.

BGS  tarafından kişisel bilgiler muvafakatiniz alınmadığı takdirde üçüncü kişilere satılmamakta, kiralanmamakta ve bu bilgilerin ticareti yapılmamaktadır.

12.Kişisel Olmayan Verilerin Kullanımı

Kişisel olmayan veriler aşağıdaki amaçlar doğrultusunda kullanılabilir.

 • Pazarlama stratejisinin analiz edilmesi ve geliştirilmesi,
 • Bize nasıl ulaştığınızın tespit edilmesi,
 • Kullanıcı verileri kapsamında site içeriğinin geliştirilmesi.

BGS  kişisel olmayan verileri üçüncü kişiler ile paylaşmaya yetkilidir.

 1. Üçüncü Kişilere Ait Sitelerin Kullanımı

BGS  kendi kontrolünde olmayan ve işletimi üçüncü kişiler tarafından yapılan sitelere link bağlantıları sağlayabilir. Bu sitede verilen bir link üzerinden bir üçüncü kişi sitesine erişim yapıldığında risk tamamen size aittir. Bir üçüncü kişiye ait sitede kurulan link bağlantısında karşılaşılabilecek her türlü virüs veya başka zararlı elementten BGS sorumlu değildir. BGS link bağlantısı yapılan siteleri ya da söz konusu site içeriğiyle ve gizlilik politikasıyla ilgili herhangi bir yükümlülük ya da sorumluluk taşımadığı gibi, garanti de vermemektedir

 1. Uygulanacak Hukuk Ve Yetki

İşbu Kullanım Koşulları’nın uygulanmasında ve yorumlanmasında Türk Hukuku uygulanacaktır. Taraflar 6502 sayılı Kanun kapsamına giren uyuşmazlıkların çözümlenmesinde, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri, bu değeri aşan uyuşmazlıkların çözümlenmesinde ise Tüketici Mahkemeleri’ne başvurma hakkına sahiptir. İşbu sözleşmeden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde İstanbul Anadolu Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

 1. Yürürlük Ve Kabul

İşbu Kullanım Koşulları, BGS  tarafından İnternet Sitesi içeresinde ilan edildiği tarihte yürürlük kazanır. Kullanıcı ve Üyeler, işbu sözleşme hükümlerini https://trichotherapysac.com internet sitesini kullanmakla kabul etmiş olmaktadırlar. BGS, dilediği zaman iş bu sözleşme hükümlerinde değişikliğe gidebilir. Değişiklikler İnternet Sitesi’nde yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.